Izraelská civilní stráž (ICS)

V červenci 1974 bylo přijato vládní rozhodnutí o zřízení Civilní stráže jako izraelské národní dobrovolnické organizace, která bude úzce spolupracovat s policií.

Původní dobrovolnické jednotky byly zřizovány v prostorách veřejných budov, které pro tento účel přidělily místní úřady. Tyto úřady také pomáhaly s náborem, přípravou rozpočtu, s organizací jednotek a podobně.

Na začátku 80. let byla ICS představena jako součást izraelského policejního sboru. V rámci policie má pevné místo v boji proti zločinnosti, v dopravě a při výchově mládeže.

Ještě před pouhými několika měsíci měla ICS kolem 27.000 členů. Od začátku koronavirové epidemie se k ní připojilo dalších více než 10 000 dobrovolníků, mužů i žen, a jejich počet dále narůstá.