CVT

Centrum pro výzkum terorismu

Centrum pro výzkum terorismu, které vzniklo symbolicky v předvečer 20. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku, je nevládním a neziskovým think-tankem založeným bezpečnostním expertem izraelského původu Davidem Bohbotem. Jedná se o první výzkumné pracoviště svého druhu v České republice, které navazuje na dlouholetou spolupráci svého zakladatele s řadou zahraničních profesionálů z oblasti boje proti terorismu.

Terorismus a jeho projevy se po roce 2001 staly nejpalčivějším bezpečnostním problémem pro celou západní společnost. V důsledku nelegální masové migrace ze zemí Blízkého východu a Afriky se stává stále aktuálnější hrozbou i pro občany České republiky. CVT si proto klade za svůj cíl přispět ke zvýšení obecného povědomí o charakteru těchto hrozeb a na základě spolupráce s osobnostmi z organizací, které se s metodami teroristů setkávají v praxi, přiblížit občanům České republiky možnosti v oblasti efektivní prevence.