Program – Senát 2020

Bezpečnost a stabilita nejsou samozřejmostí. Současná krize, která ještě ani zdaleka nekončí, zřetelně ukázala, jak křehké jsou to komodity, a že o ně musíme bojovat. Vím jak.

Jmenuji se David Bohbot a pocházím z Izraele. Ze země, která podobným vývojem, jímž nyní prochází ČR a vlastně celá Evropa prošla už před 30 lety. Mám zkušenosti, praxi, a hlavně, mám jiný úhel pohledu na způsob, jak udržet stabilní a bezpečnou společnost.

V Kladně, kde bydlím mám své aktivity. Zde také studuje moje dcera. Chci, aby spolu se mnou žila v bezpečném městě. Chci také přilákat do Kladna investory, chci oživit aspoň částečně to, co zaniklo spolu s Poldovkou, Kablovkou a dalšími velkými podniky.

V bezpečnostním výboru senátu se stejně smýšlejícími kolegy, kteří jdou do letošních voleb spolu se mnou, chceme dokázat, že Senát může mít smysl, že může skutečně sloužit občanům. Chceme dokázat, že není jen prázdnou skořápkou a odkladištěm amatérů, hrajících si na politiky.

Vím, že můžu hodně udělat pro bezpečnost nejen v Kladně, ale i v celé naší zemi. Čtyři roky jsem připravoval program, který se týká hrozeb kolem nás, které většina lidí ani nevnímá nebo neví, že vůbec existují. V ČR navíc nikdo nemá zkušenosti s jejich řešením a neví, jak se jim postavit.

Vím, že Kladno je město s velkou ekologickou zátěží. Naším problémem jsou na jedné straně znečištěné spodní vody a na druhé straně stále horší sucho. I s tím mám své zkušenosti a dokážu pomoci. Se suchem a nedostatkem vody se Izrael úspěšně potýká po celou dobu své existence.

Všichni žijeme v jednom domě, chceme mír a bezpečí pro sebe a své blízké, chceme, aby se náš život zlepšoval. Chceme mít jistotu v zítřku.

Bezpečnost je mojí prioritou nejen pro Kladno. Nepřichází ale sama od sebe. Vím, co je třeba udělat, abychom se v Kladně mohli skutečně cítit v bezpečí.

Bezpečnost je moje priorita

 • Chci žít v bezpečném městě s bezpečnými ulicemi.
 • Chci bezpečí pro naše děti, chci bezpečné školy a školky s bezplatným programem řízené bezpečnosti.
 • Chci jednotný systém dohledu nad bezpečností dětí na dětských hřištích.
 • Budu prosazovat podporu měst a obcí při zřizování městských a obecních policií a zlepšování jejich připravenosti na řešení kritických situací.
 • Budu prosazovat uplatňování moderních technologií v práci policie pro zlepšení jejích schopností rychlé reakce na problémové a nenadálé situace.
 • Budu prosazovat větší státní podporu zlepšování technického a technologického zázemí dobrovolných hasičských jednotek a rozvoji hasičského sportu.
 • Budu prosazovat odstranění nespravedlnosti v zákonech vůči policistům, hasičům a strážníkům v případě jejich invalidity z důvodu zranění ve službě.
 • Budu prosazovat dřívější odchod do důchodu a zřízení výsluhové odměny pro strážníky městských a obecních policí.
 • Jsem zásadně proti omezování práva občanů ČR vlastnit osobní zbraně k ochraně života, zdraví a majetku.
 • Budu prosazovat státní podporu iniciativy Dobrovolná občanská pomoc složkám Integrovaného záchranného systému.

Ochrana životního prostředí

 • Budu prosazovat uplatňování SMART řešení nebezpečných odpadů a ekologické zátěže na Kladensku.
 • Budu prosazovat program boje se suchem, využívající přirozených schopností krajiny.
 • Budu prosazovat rozvoj zemědělské výroby na Kladensku se zaměřením na zvýšení podílu českých produktů v nabídce obchodů.

Sociální a ekonomická situace občanů se musí zlepšit

 • Budu prosazovat sociální systém, podporující pracující lidi.
 • kroky, zlepšující ekonomickou situaci pracujících rodičů s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů.
 • Budu prosazovat kroky, omezující lichvu a rostoucí počet exekucí.
 • Budu prosazovat větší podporu organizacím jako je Český Červený kříž, rozvíjejícího schopnosti občanů poskytovat základní zdravotní pomoc a starající se o sociálně slabé občany v nouzi,
 • Budu prosazovat podporu rozvoje drobného podnikání na Kladensku.
 • Pomohu přivést investice, které umožní vytvořit nové pracovní příležitosti pro pracující i pro místní podnikatele na Kladensku.

Zaujímám tvrdý postoj proti týrání zvířat

 • Budu prosazovat důslednou ochranu přírody a životního prostředí na území Kladenska i v rámci celé ČR.
 • Budu prosazovat větší právní ochranu zvířat,
 • Budu prosazovat přísnější tresty za týrání zvířat, včetně nepodmíněného odnětí svobody, a to i pro majitele tzv. množíren psů.
 • Zákaz množíren, tak zvaných továren na štěňata,
 • Budu prosazovat zlepšení podmínek chovu zvířat a zákaz klecových chovů
 • Budu prosazovat zákaz pokusů na zvířatech.
 • Budu prosazovat zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech.
 • Budu prosazovat zákaz dovozu pravých kožešin do ČR z chovů kožešinových zvířat z jiných zemí.

Senát může mít smysl, musí skutečně sloužit občanům.

 • Jako člen jeho bezpečnostního výboru budu prosazovat mnoho let připravovaný program pro bezpečnou Českou republiku.
 • Prosadím zásadu, že bezpečnost země se dosahuje pouze trpělivou prací, ne planým řečněním.
 • Přeji si svobodnou spolupráci občanů, firem a států bez kvót, zákazů a zbytečných regulací.
 • Budu vystupovat pro zachování české koruny. Pokud by mělo dojít ke zrušení koruny jako národní měny, budu o tom požadovat referendum.
 • Soukromí a vlastnictví chápu jako jeden ze základních pilířů svobodné společnosti.
 • Jsem přesvědčen o tom, že stát není od toho, aby podnikal.
 • Je třeba co nejdříve zastavit zadlužování a vrátit se k vyrovnanému hospodaření státu. Budu prosazovat ústavní zákon o rozpočtové kázni, který by ztěžoval vládám přijímat deficitní rozpočet.
 • Osobní doprava je výrazem svobody jednotlivce a jen každý člověk sám ví, jestli je pro něj lepší doprava individuální nebo hromadná.
 • Odmítám ideologické pojetí ochrany životního prostředí. Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v protikladu.
 • Jsem přesvědčen, že sociální politika nesmí být dominantní úlohou státu. Pomoc bližnímu je odpovědností jednotlivce, rodiny a soukromoprávních spolků.
 • Preferuji dobrovolnost, širokou nabídku a konkurenci při určování toho, kdo, kdy, koho, jak, kde, co a za kolik „bude učit“. Toto rozhodnutí by mělo být činěno formou partnerské spolupráce mezi rodičem, dítětem a vzdělávacím zařízením.
 • Je třeba zajistit rovný přístup státu a Evropské unie ke všem zemědělským podnikatelům.
 • Prosazují odpovědnou samosprávu a úspornou státní správu.
 • Je právem každého člověka chránit své soukromí veškerými dostupnými prostředky. Budu se stavět proti plošnému získávání a uchovávání údajů o komunikaci občanů. Preventivní špehování občanů, proti kterým není vedeno trestní řízení, je neospravedlnitelným zásahem do soukromí a svobody lidí.