Od kdy je vlastenectví hřích?


Proč je v ČR domobrana negativní aktivita ? Od kdy je VLASTENECTVÍ hřích ? Vláda by měla takovéto aktivity podporovat a vážit si jich. Namísto toho BIS šetří lidi, kteří věnují volný čas na to, aby mohli bránit vlastní majetek a republiku před různými hrozbami. Měli bychom si jich vážit a ne kritizovazt.

Vrtá mi hlavou, proč pojem „domobrana“ v poslední době nabyl v médiích a částečně i mezi veřejností tak výrazně pejorativního nádechu. Na „nežádoucí aktivity“ domobran (skupin, které se takto označují, je samozřejmě více) upozorňuje BIS, jsou trnem v oku neziskovým organizacím i liberálním politikům. Silová ministerstva obrany a vnitra vůči nim zaujímají pozici mrtvého brouka, místo co by hledala cestu k dialogu, k jejich legalizaci a zapojení do bezpečnostního systému ČR.

Většina kritiků totiž ani ani netuší, co vlastně domobrana znamená a že její historické kořeny sahají hluboko do středověku. Úkol jednotek domobrany, úzce spolupracujících s pravidelnou armádou, spočíval v obraně a ochraně teritoria, kde žili jejich členové, v ochraně prvků místní kritické infrastruktury, ochraně logistických struktur, zajišťování plynulé dopravy, hašení požárů, či dopravě a ošetřování raněných. V době míru byli její členové, prošlí základním domobraneckým výcvikem, evidováni v odvodních střediscích a cvičili samostatně pod vedením buď profesionálních armádních důstojníků, nebo důstojníků a poddůstojníků, speciálně vycvičených pro účely organizace a výcviku domobrany (dnes tomu nejspíše odpovídají příslušníci aktivních záloh).

To vše její členové nacvičují v podstatě i dnes, ovšem bez podpory státních institucí. Čekal bych, že český stát se bude k iniciativnímu přístupu občanů ke zvyšování schopnosti bránit sebe, své rodiny, svůj majetek a v tomto směru se angažovat i ve prospěch ostatních obyvatel naší země, stavět spíše pozitivně. Čekal bych, že se bude snažit dát domobraneckému hnutí zákonný rámec a všestrannou podporu. Zvláště za situace, kdy nejen že jako stát nedisponujeme skutečnou armádou, doplňovanou na potřebné počty vycvičenými záložníky z tak zvané zeměbrany, ale nemáme k dispozici zálohy ani pro policii, hasiče a záchranáře.

Český stát se k domobraneckým aktivitám bohužel chová více než macešsky. Příčin je více, ale tou asi nejdůležitější je nevybíravý nátlak ze strany orgánů EU na politická vedení nově přijatých států, zaměřený na omezování jejich schopnosti samostatně se bránit hrozbám. Cílem je v podstatě úplné odzbrojení země až do úrovně jednotlivých občanů, a to včetně nuceného odebírání jejich osobních střelných zbraní.

Česká republika bez samostatné zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky těmto tlakům snadno podléhá a její politické garnitury jdou především Evropské komisi ochotně na ruku. Přístup k domobraneckému hnutí, které představuje pozitivní trend v zajišťování obrany území a bezpečnosti obyvatel ČR, se tak stává prubířským kamenem toho, nakolik ten který politik, ohánějící se obranou a bezpečností, myslí svá slova skutečně vážně.

Zdroj: FB